Poznaj zespół Info Baza Solution sp. z o.o.
Ładowanie...

ZPCHR|OR PRO

Internetowa aplikacja ZPCHR|OR PRO jest specjalistycznym narzędziem wspomagającym większość procesów realizowanych przez działy kadr oraz księgowości w firmach zatrudniających osoby niepełnosprawne. System umożliwia sprawną obsługę niezbędnej dokumentacji kadrowej, medycznej i rehabilitacyjnej, a ponadto:

  • zarządzanie rachunkiem ZFRON,
  • opracowanie indywidualnych programów rehabilitacji,
  • obsługę wniosków o przyznanie pomocy indywidualnej zatrudnionemu pracownikowi,
  • monitorowanie udzielonej pomocy, w tym pomocy de minimis

oraz realizację wielu innych zadań wymaganych przez ustawodawcę od pracodawców, którzy posiadają status ZPCHR oraz firm otwartego rynku pracy zatrudniających osoby niepełnosprawne.

Aplikacja ZPCHR|OR PRO oferowana jest w dwóch wersjach: dla firm z chronionego rynku pracy (ZPCHR) oraz dla firm z otwartego rynku pracy.