Poznaj zespół Info Baza Solution sp. z o.o.
Ładowanie...

Sygnalista

Moduł Sygnalista w systemie CasuSoft pomaga uzyskać zgodność z dyrektywą UE w sprawie ochrony osób informujących o nieprawidłowościach.

  • Zarządzanie słownikami: Kategorię incydentów, Kategorię obiektów, Definicja checklist
  • Zarządzenie obiektami/procesami, które podlegają monitorowaniu incydentów. Brak limitu!
  • Generowanie personalizowanych Widgetów do zgłaszania incydentów
  • Zgłaszanie incydentów przez 4 kanały per obiekt
  • Obsługa incydentów wraz z komunikacją z Sygnalistą
  • Historia incydentów oraz statusowanie