Poznaj zespół Info Baza Solution sp. z o.o.
Ładowanie...

Expert

Internetowa aplikacja Expert jest odpowiedzią firmy Info Baza na potrzeby firm zatrudniających osoby niepełnosprawne. System umożliwia pozyskiwanie i rozliczanie dofinansowań otrzymywanych z PFRON oraz uzyskiwanie aktualnych informacji dotyczących zasad zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu firmy Info Baza w zakresie funkcjonowania Systemu Obsługi Dofinansowań oraz praktycznej znajomości zagadnień związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych, zarówno w zakładach pracy chronionej, jak i na otwartym rynku pracy, powstała aplikacja, której zadaniem jest:

  • pomoc w pozyskiwaniu dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych – Expert przygotowuje deklaracje, które należy złożyć do PFRON: po zaimportowaniu danych z Płatnika lub systemów kadrowo-płacowych, generowane są wnioski WND i deklaracje INF-DP, które następnie eksportowane są do programu PFRON -SODIR,
  • wspomaganie procesu zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników,
  • generowanie deklaracji do PFRON,
  • dokonywanie rocznych rozliczeń otrzymanych dofinansowań