Poznaj zespół Info Baza Solution sp. z o.o.
Ładowanie...

Eko opłaty

System umożliwia bieżącą obsługę obowiązków ciążących na firmie w zakresie opłaty za korzystanie ze środowiska, przygotowania zbiorczego zestawienie danych o rodzajach oraz ilości wytworzonych odpadów oraz naliczenia opłaty produktowej.

Problemy związane z korzystaniem ze środowiska dotyczą każdego przedsiębiorcy, jednak nie wszyscy mają świadomości obowiązków, jakie nakłada na nich prawo. W sytuacji stale zmieniających się regulacji prawnych i obowiązków wynikających z ochrony środowiska, związanych miedzy innymi ze sporządzeniem i przekazaniem odpowiednich deklaracji urzędowi marszałkowskiemu.

Firma Info Baza od wielu lat wspiera przedsiębiorstwa w zakresie obowiązków prawnych wynikających z korzystania ze środowiska. W naszej ofercie proponujemy Państwu pomoc w realizowaniu skomplikowanych i czasochłonnych obowiązków, wynikających z przepisów systemu prawnego ochrony środowiska w tym:

1. Przygotowywanie i aktualizowanie opracowań i dokumentów:

 • wniosków o wydanie pozwoleń/decyzji na wytwarzanie odpadów i zezwoleń na gospodarowanie odpadami (odzysk, zbieranie, transport),
 • wniosków o wydanie pozwoleń na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza,
 • operatów wodno prawnych,
 • ocena realizacji zaplanowanych audytów, powiązany z raportowaniem,
 • raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko,
 • wniosków o wpis do rejestru GIOŚ dla wprowadzających do obrotu sprzęt elektryczny i elektroniczny, zbierających i prowadzących zakłady przetwarzania ZSEiE,
 • zgłoszeń do Urzędu Marszałkowskiego faktu wprowadzania na rynek opakowań i produktów w opakowaniach,
2. Opracowanie w imieniu przedsiębiorców dokumentacji sprawozdawczej z zakresu ochrony środowiska:
 • półrocznych sprawozdań o zakresie korzystania ze środowiska (naliczanie opłat środowiskowych),
 • zbiorczych zestawień danych o odpadach,
 • sprawozdań o wysokości opłaty produktowej z tytułu wprowadzanych opakowań i dla ZSEiE,
3. Przeprowadzenie audytu zgodności formalno-prawnej:
 • weryfikacja, w jakim stopniu przedsiębiorstwo realizuje obowiązki wynikające z przepisów ochrony środowiska,

4. Przeprowadzenia szkoleń praktycznych otwartych i zamkniętych z zakresu ochrony środowiska,

5. Korzystanie z Portalu www.baza-wiedzy.pl z możliwością zadawania pytań i uzyskiwania odpowiedzi od specjalistów z zakresu ochrony środowiska.

Decydując się na współpracę z Firmą Info Baza Solution sp. z o.o. w zakresie obowiązków dotyczących ochrony środowiska zyskują Państwo stałe i profesjonalne wsparcie naszych konsultantów, którzy znając specyfikę Państwa przedsiębiorstwa są merytorycznie przygotowani do opracowywania optymalnych rozwiązań dla Państwa firmy.